140 години

Основно училище ,,Пaнайот Волов''
 

Съвременно, модерно училище, развиващ се културно - образователен център


    За училището в кв. Виница, може би не се знае много. Но със своята 138 годишна история, то е едно от най-старите варненски училища. Съществувало още преди Освобождението, с преподаване на гръцки, за начало на новото летоброене се счита 1881-ва -годината, в която занятията започват да се водят на български език.

   Прекрачвайки прага на училището, първото което прави впечатление, е запазеният му възрожденски дух. Той витае във въздуха, струи от иконата на първоучителите - Свети, Свети Кирил и Методий, пронизва с очите на Волов.

   По неповторим начин училищната атмосфера преплита възрожденски дух и съвременна естетика. Тя е израз на светоусещането на екипа от учители и ученици, осъзнаване на мястото, в което работят и учат, като носещо наслада и удоволетворение.

       В колорита от багри, хармония и уют, всекидневно се ражда една нова вселена - на човешките отношения и взаимодействия. В хаоса от мисли, настроения и преживявания подрастващи и обучаващи идентифицират себе си, разпознават се, осъществяват духовните си търсения.

     Получените през годините награди:

Орден ,,Кирил и Методий" - I-ва степен

Европейска награда ,,Зелен флаг" и статут,,Екоучилище"

Награда ,,Варна"

Множеството награди и постижения на учениците от извънкласни и извънучилищни конкурси - носят сладкия вкус на признанието.

      На всички директори, учители и ученици, работили и учили преди нас, изразявам най-дълбоката си признателност за добрите традиции, които сме наследили!

     На колегите и учениците, с които всекидневно съпреживяваме радостта от живота и сътворяваме съвременния образ на училището - моята най-сърдечна благодарност!

   На идващите след нас завещавам магията на съзиждането, поддържаща жив човешкия дух!

Йорданка Маринова

Директор

 


Допълнителни файлове


ЕКОУЧИЛИЩЕ